یادگاری شدیم همون شاه ابلیسم


1063 Members

چنل خصوصی
#_پرهام_شاه_ابلیس_بزرگ

@tonell_zendeh ⚠️ایدی چنل

@parham_eblis_sabegh ⚠️ایدیم

@parham_rawani_teh_end_var ⚠️ایدیم

ایدیم⚠️ @OooO_shahnshah_parham_eblis_OooO

ایدی چنل ناموس باخته ها⚠️ @shahnshah_parham_eblism
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 1
Yesterday Views : 0
One Year Views : 10
[بازگَشتِ هَمه بِ زیرِ ماست]😹😻 مفهومع کع؟!👐🏻😹 #fᎪsᏆ_ᏆᎬᎪm🌪✨ @Fast_Members😐💧
2019/07/15 02:26
+50942119280 رنج 509
2019/07/15 02:23
اماده تا برم قرص بخورم بیام
2019/07/15 02:12
اک ک الان میزارم کشور هایتی هست رنج 509 /
2019/07/15 02:12
اینبار متن میزارم
2019/07/15 02:09
اماده بعدی
2019/07/15 02:08
[بازگَشتِ هَمه بِ زیرِ ماست]😹😻 مفهومع کع؟!👐🏻😹 #fᎪsᏆ_ᏆᎬᎪm🌪✨ @Fast_Members😐💧
2019/07/15 02:08
اخ قلبم درد میکنه مشتیا هعی
2019/07/15 02:07
شات ندین اک نمیزارم خودتون میدونین
2019/07/15 02:05
هر کی زد شات بدع پی @shah_eblisa
2019/07/15 02:04
زود باشین میخوام اک فیجی بزارم
2019/07/15 02:03
کد دوم
2019/07/15 02:02
بزنین کد بدم داشای گلم رنج 961
2019/07/15 02:02
اک الان میخوام بزارم لبنانه خخخخخخخخخخخخ تیز باشین/
2019/07/15 02:01
زود میزارم میخوام برم اک اصلیم هم میدم دست یکی میرم
2019/07/15 01:59
خب بعدی
2019/07/15 01:58
نوش داشا
2019/07/15 01:58
هر کی زد شات بدع پی @shah_eblisa
2019/07/15 01:57
بزنین کد بدم رنج 234
2019/07/15 01:56
اک بعدی این دوتا گایدین
2019/07/15 01:54
25730 63132 99417
2019/07/15 01:51
بزنین کد بزارم/
2019/07/15 01:50
شات میزارم هر کی تیز زد اینطوری خار اک گایدین😂🌸
2019/07/15 01:45
53808 42208 12574
2019/07/15 01:44
+27715917271 رنج 27
2019/07/15 01:42
هر کی زد شات بده پی بدونم کیه @shah_eblisa
2019/07/15 01:34
بزنین کد بزارم /
2019/07/15 01:32
خب خب بالا باشین بزارم دیره برم /
2019/07/15 01:15
نا نا راه برگشتی نیس
2019/07/15 00:54
تو میخای بری اکات بده به من چون من ک میدونم باز میای پس بده نگه کنم واستر
2019/07/15 00:53
edit title
2019/07/15 00:52
جوین شین چنل زیر هر چی اک دارم میزارم بزنین کد بدم/ @tonell_zendeh #شاه_ابلیس
2019/07/15 00:50
ساعت 2 عاف ابدیم بدی خوبی دیدن حلال کنین مشتیا/ #شاه_ابلیس
2019/07/15 00:32
pin message
2019/07/14 19:12
فیلم بای
2019/07/14 19:10
Recorded by SPARTA RECORDER – Screen recorder for Android
2019/07/14 19:09
🥀•کل چنل زنده معمولی•🥀 🌸•|پرهام شاه ابلیس|•🌸 🆚 🌸•|دلوین ملکه مرگ|•🌸 برد پرهام ابلیس علت باخت شمارش۱۰/۱۰ مدرک فیلم داور #فرزانه زامبیا @tonell_zendeh
2019/07/14 19:05
بنرت بده برم
2019/07/14 19:04
من اینو از تو دیدم ازت ناامید شدم/بقیه چیزاش بکنار/برو با همین سطحت بگو فرزانه طرفگیره بوس لب😘❤️😂
2019/07/14 19:04
بعد فیلم میدم
2019/07/14 19:03
1