ڕوانسەر دەروازەی هەورامان


467 Members

@Ravansar_Portal_Of_Hawraman
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 44
ازسمت راست مرحومان کاک اسماعیل رضایی،حاج ولی کنعانی،معلم سپاه دانش آقای رضایی اهل سنندج در روستای برهان الدین روانسر ارسالی از کاک وحید رضایی @Ravansar_Portal_Of_Hawraman
2019/09/04 13:00