ڕوانسەر دەروازەی هەورامان


467 Members

@Ravansar_Portal_Of_Hawraman
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 22
✓ #_سەیید_تاهیر_هاشمی پێنج خشتەکی لەسەر غەزەلی مەحوی نیساری ڕێی کەسێ سەد گەوھەری یەکتا نەکەم چ بکەم بە شەمسێ مانگی دڵ پڕ شوعلە و ئەحلا نەکەم چ بکەم لە قاپی پیری مەیخانە دەمێ ھانا نەکەم چ بکەم بە نووری بادە کەشفی زوڵمەتی تەقوا نەکەم چ بکەم بە شەمعێکی وەھا چاری شەوێکی وا نەکەم چ بکەم سەحیفەی خاترم تۆماری ئالام و سووەیدایە بە باڵام کیسوەتی غەم وەک خەڵاتێکی سەراپایە ھەزاران گەنجی خانەی ڕەنجی ھیجری دڵبەرم لایە لە خەزنەی دڵمەدا ھەر چی ھەیە، ھەر داغی سەودایە دەسا ئەم نەقدە دەردی عیشقی پێ سەودا نەکەم چ بکەم بە مەستی شوھرە نابی تا نەگەیتە مەستەبەی خەممار مەدەد بگرە لە عیشوەی چاوەکانی حەزرەتی دڵدار خیلافی عیشقە عوجب و خۆپەرستی و کیبر و عەیب و عار لەگەڵ دەستی مەلا ڕێ ناکەوێ زونناری زوڵفی یار وەکوو شێخ ئیختیاری مەزھەبی تەرسا نەکەم چ بکەم دەریغا سەیلی غەم نەیھێشت لە ھەستیم نوون و ئاسارێ تەبیبی دەردی دڵ نەیبیست دەمێ ناڵینی بیمارێ لە پرشەی خوێنی من خۆی لا ئەدا ڕەندی جەفاکارێ لەڕێی ئەو شۆخەدا خۆم کرد بە خاک پێی پیا نەنام جارێ دەسا خاکی ھەموو عالەم بەسەر خۆما نەکەم چ بکەم زەمانێکە کە ئاشوفتەی نیگاھت مەست و مەدھۆشە عەزیزم ڕۆزگارێکە کە خۆشم لا فەرامۆشە دڵا بێ سوودە دانیشتن لە ئەم سووچ و لە ئەو گۆشە دەمێکە شاری پڕ شۆری موحەببەت مات و خامۆشە بە قانوونی تەجەننون شۆڕشێ ئینشا نەکەم چ بکەم دڵم پڕ مەینەتە شادیم غەمی دووری لەپێی سەریە ویساڵم وەسوەسەی ھیجرە خەیاڵم عیشقی تۆ بەریە فیدای سایەی ھومایێکم کە عالەم شێتی سێبەریە لە چاوا نم نەما بۆ گریە، نۆبەی سەجدە بەر دەریە سیاساڵم نەبارە، نوێژی ئیستسقا نەکەم چ بکەم ڕەفێقی ھەمدەمم ئاھە شەرابی عیشرەتم دەمعە غوڵامی سووتن و تاوانەوەم پەروانە و شەمعە لە تەعنەی ناکەسان بیستن عوقوولم قاصرالسَمعە لەسەر تۆم دوشمنە دنیا، قەزییەم مانع الجَمعە کە تەرکی تۆ نەکەم، تەرکی ھەموو دنیا نەکەم چ بکەم ئەیا ئەشکی جەفای جانان بە کوڵ جارێ لەسەر ڕوو بە ئەیا بەختی ڕەشم وەک زوڵفەکەی پڕ پێچ و واروو بە دڵی زارم! لە کونجی سینەدا بێ دەنگ و نوستوو بە بەجێماوم لە یاران، نابەجێ ماوم، ئەجەل، زوو بە بە مردن لەم قوسووری ژینە ئیستعفا نەکەم چ بکەم لە مەکتووبی دڵمدا غەیری دەرد و غەم نییە مەتوی لە تەگبیری ژیانمدا جەماڵی دڵبەرە مەنوی بە مەیلت فانییە تاھیر مەکەن یاران خەیاڵی وی ئەوا لەیلا بە ڕۆژی حەشر ئەدا وادەی لیقا مەحوی ھەتا قامی قیامەت ئاھ و واوەیلا نەکەم چ بکەم @Ravansar_Portal_Of_Hawraman
2019/09/02 00:07