ڕوانسەر دەروازەی هەورامان


467 Members

@Ravansar_Portal_Of_Hawraman
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 75
از راست به چپ، الماس غریبی، صالح مظفری، زنده یاد مرحوم محمد بهرامی (مشهور به حه مه خیاط )، احمد مرادی و حیدر ویسی. شیراز - تخت جمشید ارسالی ازکاک رامین بهرامی @Ravansar_Portal_Of_Hawraman
2019/08/27 01:05