ڕوانسەر دەروازەی هەورامان


467 Members

@Ravansar_Portal_Of_Hawraman
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 57
وشە_ واژە خزم_و_کەس بەشی_دووەم قوم_و_فامیل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ هێوەر=برادر شوهر هێوەرژن= زن برادر شوهر خەزوور/خەزوورە= پدر زن/پدر شوهر خەسوو= مادر زن/ مادر شوهر دوش/دش=خواهر شوهر هۆز=دودمان/طایفە منداڵ/مناڵ= اولاد، فرزند هەوێ/هەوە= هوو هەنەزا= فرزند هوو برازاوا=برادر داماد براژن= زن برادر نەوە/کوڕەزا/کچەزا/کەنیشکەزا=نوە هاوزاوا=باجناق بێوەژن=بیوەزن زڕدایک/باوەژن=ناماداری زڕباب/باوەپیاو=ناپدری زڕکچ/زڕکەنیشک=نادختری زڕکوڕ= ناپسری دوانە/لفەودوانە=دوقولو نەتەوە/گەل=ملت هاوتەمەن=هم‌سن نێر=مذکر مێ= مونث @Ravansar_Portal_Of_Hawraman
2019/08/25 13:20