ڕوانسەر دەروازەی هەورامان


467 Members

@Ravansar_Portal_Of_Hawraman
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 39
و چه زیباست امید مریضی که به دستان شفابخشت دل بسته تا با مهارتت باری دیگر قدرت خدا را به رخ بندگان بکشی  + 1شهریور، زادروز حکیم ابو علی سینا و گرامیداشت مقام پزشک گرامی باد، روزتان مبارک دستانتان شفا بخش ❤️ @Ravansar_Portal_Of_Hawraman
2019/08/23 11:11