ڕوانسەر دەروازەی هەورامان


467 Members

@Ravansar_Portal_Of_Hawraman
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 27
🔺🔻حذف قبوض کاغذی برق مشترک گرامی 🔺▫️به منظور حذف قبض کاغذی و ثبت تلفن همراه خود لطفاً یکی از روشهای ذیل شناسه قبض درج شده در قبض برق مورد استفاده خود را ثبت نمایید. 1- شناسه قبض خود را به شماره 300085121 پیامک نمایید. 2- شناسه قبض خود را از طریق ذیل به شماره 20001521 پیامک نمایید. #شناسه قبض*1* 3- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و ثبت شماره همراه و شناسه قبض برق مورد استفاده روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه روانسه ر ده روازه ی هه ورامان👇👇👇 @Ravansar_Portal_Of_Hawraman
2019/08/21 07:50