ڕوانسەر دەروازەی هەورامان


467 Members

@Ravansar_Portal_Of_Hawraman
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 24
برهان خان بهرامی کمانگر آخرین ایلخان بزرگ کمانگر ۱۳۰۶--۱۳۹۳ ش فرزند مجید خان بهرامی کمانگر و خاتون ملیحه خانم سیدزاده هاشمی نوه ی دختری مرحوم سید قیدار هاشمی ملقب بە (سیدالدوله) از روستای دولت آباد روانسر از بزرگزادگان و دولتمردان سادات معزز سۆڵەیی نوه ی پسری حاج محمود خان (حاجی آقا) کمانگر منبع : آرشیو و اسناد سید یاسر سیدزادە هاشمی 👇 @Ravansar_Portal_Of_Hawraman
2019/08/21 01:03