ڕوانسەر دەروازەی هەورامان


467 Members

@Ravansar_Portal_Of_Hawraman
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 85
از سمت راست نفر اول کارمند رادیو تهران نفر دوم زنده یادمرحوم شکراالله بابان نفر سوم با لباس کردی زنده یاد مرحوم میرزا احمد داواشی ونفرآخر کارمند رادیو تهران این عکس مربوط به سال 42یا 43 می باشد @Ravansar_Portal_Of_Hawraman
2019/08/17 22:19