ڕوانسەر دەروازەی هەورامان


467 Members

@Ravansar_Portal_Of_Hawraman
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 87
زنده یاد مرحوم کاک رضا فرجی فرزند حسن فرجی از روستای دهسرخ ازتوابع شهر روانسر روانسه ر ده روازه ی هه ورامان 👇 @Ravansar_Portal_Of_Hawraman
2019/08/13 19:08