ڕوانسەر دەروازەی هەورامان


467 Members

@Ravansar_Portal_Of_Hawraman
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 72
نامه ای از زنده یاد مرحوم آخرین والی کوردستان و روانسه ر عباس خان سردار رشید اردلان به زنده یاد مرحوم استاد علامه سید محمد طاهر سید زاده هاشمی دولت آباد روانسر روانسه ر ده روازه ی هه ورامان 👇 @Ravansar_Portal_Of_Hawraman
2019/07/21 01:20