ڕوانسەر دەروازەی هەورامان


467 Members

@Ravansar_Portal_Of_Hawraman
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 51
⭕️ بارسلونای اسپانیا یک خیابان از این شهر را به نام زیبای کردستان نامگذاری کرد. روی تابلوی این خیابان اطلاعاتی هم درمورد کردهانوشته شده است روانسه ر ده روازه ی هه ورامان 👇 @Ravansar_Portal_Of_Hawraman
2019/07/19 00:50