کانال کربلایی اکبرعبادی


701 Members

ڪانال رسمی
#ڪربلایی_اڪبر_عبادی

اينستاگرام:
http://instagram.com/akbar___ebadi
سروش:
https://sapp.ir/karbalaei_akbar_ebadi
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 21
💐🍃🌺🍃🌼🍃💐 💥جشن بزرگ میلاد پیامبـر اعـظم(ص) و امـام جعفـــر صـــادق(ع) ☘🌹پنجـشنبـــه🌹☘ 🌷بیســت وســـوم آبـــان مــاه🌷 #بــرادران_خــواهران 🌕هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/11/13 19:34
Haftegi 980810
Akbar Ebadi
#شور_زیبا_احساسی 🎙دل و دیوانه کنم،شور و نوا یاالله 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ هفتگی 🕘جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ 🔴هیئت رزمندگان مکتب الحسین(ع) @karbalaei_akbar_ebadi
2019/11/05 21:12
Haftegi 980810
Akbar Ebadi
🎙زمینه(اشک می ریزم برات...) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ هفتگی 🕘جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ 🔴هیئت رزمندگان مکتب الحسین(ع) @karbalaei_akbar_ebadi
2019/11/05 21:12
Haftegi 980810
Akbar Ebadi
🎙روضه 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ هفتگی 🕘جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ 🔴هیئت رزمندگان مکتب الحسین(ع) @karbalaei_akbar_ebadi
2019/11/05 21:12
Sha Emam Reza980806
کربلایی اکبر عبادی
🎙شور(اسمتو بردم زیر باران...) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ شهادت امام رضا(ع) 🕘جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ 🔴هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/11/05 11:22
Sha Emam Reza980806
کربلایی اکبر عبادی
🎙شور(ریان ابن شبیب...) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ شهادت امام رضا(ع) 🕘جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ 🔴هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/11/05 11:22
Sha Emam Reza980806
کربلایی اکبر عبادی
#شور_طوفانی 🎙کیــــه عـبــــــاس(ع) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ شهادت امام رضا(ع) 🕘جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ 🔴هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/11/05 11:22
Sha Emam Reza980806
کربلایی اکبر عبادی
🎙زمینه(ای قبله دلم،ای شاه ایران) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ شهادت امام رضا(ع) 🕘جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ 🔴هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/11/05 11:22
🏴شـهادت امـام حســن عسـکری(ع) و حضــرت مـحســـــن ابن علـــی(ع) ◾️ســـه شنبـــه__1398/08/14◾️ ⚫️هیئــت ام ابیـــهــا(سلام الله علیها) ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/11/05 10:33
Shab 29 safar980805
کربلایی اکبر عبادی
🎙شور(توئی تو سایه سرم...) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب چهارم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/30 13:39
Shab 29 safar980805
کربلایی امیر حسین اکبری
🎙واحد(تموم وجود من...) 🔺بانوای : کربلایی امیر حسین اکبری ☑️ دهه آخر صفر-شب چهارم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/30 13:39
Shab 29 safar980805
کربلایی سید مهدی میرقوام
🎙واحد(جانم به قربانت...) 🔺بانوای : کربلایی سید مهدی میرقوام ☑️ دهه آخر صفر-شب چهارم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/30 13:39
Shab 29 safar980805
کربلایی اکبر عبادی
🎙روضه 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب چهارم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/30 13:39
Shab 29 safar980805
کربلایی اکبر عبادی
🎙شور(رو خاک داغ صحرایی) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب چهارم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/30 13:39
Shab 29 safar980805
کربلایی اکبر عبادی
🎙شور پایانی 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب چهارم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/30 13:39
Shab 29 safar980805
حجت الاسلام نظری
🎙سخنرانی 🔺بانوای : حجت الاسلام نظری ☑️ دهه آخر صفر-شب چهارم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/30 13:39
Shab 29 safar980805
کربلایی اکبر عبادی
🎙زمینه(ای سفره دار عشق) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب چهارم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/30 13:39
#گزارش_صوتی ✅ عزاداری دهه آخر صفر - شب چهارم ✅ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ 🎤سخنران: #حجت_الاسلام_نظری 🎤مداح: #ڪربلایی_اڪبر_عبادی #کربلایی_امیر_حسین_اکبری #کربلایی_سید_مهدی_میرقوام 🔴هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/30 13:38
shab 28safar980804
کربلایی اکبر عبادی
🎙شور پایانی 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب سوم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:34
shab 28safar980804
کربلایی اکبر عبادی
🎙شور(امام حسن.ع دوای دردامه...) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب سوم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:34
shab 28safar980804
کربلایی اکبر عبادی
🎙شور(شامل رحمت حسنم...) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب سوم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:34
shab 28safar980804
حجت الاسلام نظری
🎙سخنرانی 🔺بانوای : حجت الاسلام نظری ☑️ دهه آخر صفر-شب سوم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:34
shab 28safar980804
کربلایی ابوذر صفری
🎙شور(شاه لم یزل...) 🔺بانوای : کربلایی ابوذر صفری ☑️ دهه آخر صفر-شب سوم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:34
shab 28safar980804
کربلایی اکبر عبادی
🎙زمینه(عالم سیاه پوشه...) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب سوم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:34
shab 28safar980804
کربلایی اکبر عبادی
🎙روضه 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب سوم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:34
#گزارش_صوتی ✅ عزاداری دهه آخر صفر - شب سوم ✅ شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ 🎤سخنران: #حجت_الاسلام_نظری 🎤مداح: #ڪربلایی_اڪبر_عبادی #کربلایی_ابوذر_صفرزاده 🔴هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:33
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:25
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:25
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:25
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:25
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:24
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:24
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:24
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:24
#گزارش_تصویری ✅ عزاداری دهه آخر صفر - شب سوم ✅ شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ 🎤سخنران: #حجت_الاسلام_نظری 🎤مداح: #ڪربلایی_اڪبر_عبادی #کربلایی_ابوذر_صفرزاده 🔴هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 14:24
pin message
2019/10/28 11:12
شهادت امام رضا(ع)
کربلایی اکبر عبادی
#پست_ویژه #شهادت_امام_رضا_علیه_السلام #شور_زیبا_طوفانی 🎙یا معین الضعفا امام رضا(ع) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ شهادت امام رضا(ع) 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/28 11:11
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:13
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:13
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:13
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:13
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:12
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:12
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:12
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:12
#گزارش_تصویری ✅ عزاداری دهه آخر صفر - شب دوم ✅ جمعه ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ 🎤سخنران: #حجت_الاسلام_نظری 🎤مداح: #ڪربلایی_اڪبر_عبادی #کربلایی_امیر_حسین_اکبری 🔴هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:12
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:09
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:08
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:08
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:08
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:08
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:08
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:08
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:08
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:08
#گزارش_تصویری ✅ عزاداری دهه آخر صفر - شب اول ✅ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ 🎤سخنران: #حجت_الاسلام_نظری 🎤مداح: #ڪربلایی_اڪبر_عبادی #کربلایی_ابوذر_صفرزاده 🔴هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 20:07
pin message
2019/10/27 19:32
#گزارش_صوتی ✅ عزاداری دهه آخر صفر - شب دوم ✅ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ 🎤سخنران: #حجت_الاسلام_نظری 🎤مداح: #ڪربلایی_اڪبر_عبادی #کربلایی_امیر_حسین_اکبری 🔴هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 18:48
shab 27 safar980803
حجت الاسلام نظری
🎙سخنرانی 🔺بانوای : حجت الاسلام نظری ☑️ دهه آخر صفر-شب دوم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 18:48
shab 27 safar980803
کربلایی اکبر عبادی
🎙روضه 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب دوم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 18:48
shab 27 safar980803
کربلایی امیر حسین اکبری
🎙واحد(سلام من به تو...) 🔺بانوای : کربلایی امیرحسین اکبری ☑️ دهه آخر صفر-شب دوم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 18:48
shab 27 safar980803
کربلایی اکبر عبادی
🎙شور(از شجاعتت بگم...) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب دوم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 18:48
shab 27 safar980803
کربلایی اکبر عبادی
🎙شور(ای نبضم ای ضربانم...) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب دوم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 18:48
shab 27 safar980803
کربلایی اکبر عبادی
🎙شور پایانی 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب دوم 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 18:48
🏴شهــادت امــام حســن مـجتبی(ع) 🔘یکــشنبـــه__پنجــم آبـــان مـــاه🔘 #ڪربلایی_نریمان_پناهی #ڪربلایی_اڪـبر_عبـادی ⚫️منــزل آقــای حـسیـــن مقـــــدم ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/27 08:32
shab 25 safar980802
کربلایی اکبر عبادی
🎙شور پایانی 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب اول 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/26 10:21
shab 25 safar980802
کربلایی اکبر عبادی
🎙شور(ای کربلا...) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب اول 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/26 10:21
shab 25 safar980802
کربلایی اکبر عبادی
#شور_احساسی 🎙سایه ت روی سر رعیته... 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب اول 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/26 10:21
shab 25 safar980802
کربلایی ابوذر صفرزاده
🎙شور(حسین جانم حسین) 🔺بانوای : کربلایی ابوذر صفرزاده ☑️ دهه آخر صفر-شب اول 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/26 10:21
shab 25 safar980802
کربلایی اکبر عبادی
🎙زمینه(سلام آقام حسین.ع) 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب اول 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/26 10:21
shab 25 safar980802
کربلایی اکبر عبادی
🎙روضه 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ دهه آخر صفر-شب اول 🕘 جلسه : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ 🔴 هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/26 10:21
#گزارش_صوتی ✅ عزاداری دهه آخر صفر - شب اول ✅ پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ 🎤سخنران: #حجت_الاسلام_نظری 🎤مداح: #ڪربلایی_اڪبر_عبادی #کربلایی_ابوذر_صفرزاده 🔴هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/26 10:20
🏴عــزاداری دهــه آخــر مـاه صــــفر ▪️شنبـــه__چـهـارم آبـــان مـــاه▪️ ☑️منزل آقای سید عمـران صفایی ⚫️هیئت حضـــرت علـــی اکبـــر(ع) ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/25 14:56
arbaein980725
کربلایی اکبر عبادی
#شور_احساسی 🎙رو خاک داغ صحرایی... 🔺بانوای : ڪربلایی اڪبر عبادی ☑️ اربعین حسینی 🕘جلسه : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ 🔴هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق @karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/24 18:45
🏴عــزاداری دهــه آخــر مـاه صــــفر ✔️شنبـــه__چـهـارم آبـــان مـــاه ⚫️هیئت مـحبـان الـزینــب(س) ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/24 15:22
🏴عــزاداری دهــه آخــر مـاه صــــفر ◼️پنجــــشنبـــــه ◾️دوم آبـــان مـــاه ▪️بمـــدت پــنج شـــب #بــرادران_خــواهران ⚫️هیئت فرهنگی مذهبی ولایت عشق ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/23 12:33
🏴جلســــه هــــفتگی ☑️ســـه شنبــــه__1398/07/30 ⚫️هیئت حضـــرت علــی اکبــــر(ع) ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/21 20:42
🏴بدرقه زائـرین مـشهــــد الرضــــا(ع) ▪️دوشنبــــه__1398/07/29▪️ ⚫️هیئت محبان علـی اصـــغر(ع) ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/21 14:36
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/21 08:38
ڪانال رسمی #ڪربلایی_اڪبر_عبادی t.me/karbalaei_akbar_ebadi
2019/10/21 08:38
1