غذای خانگی دادا


344 Members

ارتباط با مدیریت
@dadacatering_manager
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 11
سلام منو شام کبه عربی لازانیا سمبوسه لقمه‌ی دونر مرغ سالاد اندونزي سالاد الویه
2019/11/16 17:53
سلام عزیزان🌸❄️ منو نهار امروز شنبه ۸/۲۵ آلو اسفناج عدس پلو قیمه کباب تابه ای شامی ترش سوپ آش رشته کشک بادمجان دلمه(برگمو-کلم) کتلت جوجه کباب زرشک پلو کوبیده گوسفندی سیرترشی شش ساله همدان سبزی خوردن انواع ترشی خانگی حلوا(شیره انگور-شکر) ماست (بورانی اسفناج-بادمجان-خیار-موسیر) سالاد (شیرازي-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/11/16 11:16
لقمه ساندویچ فلافل اضافه شد
2019/11/14 16:12
🌹سلام🌹 روزتون بخیر همراهان عزیز منو نهار امروز پنجشنبه ۸/۲۳ دیزی مخصوص ته چین مرغ و بادمجان ته چين گوشت و بادمجان کرفس کباب تابه ای ته چین مرغ کوفته تبریزي استامبولی مسمی بادمجان میرزاقاسمی سوپ آش جو جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده حلوا سبزی خوردن انواع ترشی خانگی نازخاتون ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering
2019/11/14 12:09
سلام منو نهار امروز چهارشنبه ۸/۲۲ باقالی پلو ماهیچه(گوسفندی_ گوساله) کباب تابه ای ماهی قزل آلا قورمه سبزی مرصع پلو بادمجان شکمپر کتلت سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده انواع ترشی خانگی نازخاتون سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/11/13 12:13
سلام🌺🌸 منو نهار امروز سه شنبه ۸/۲۱ فسنجان (مرغ-گوشت قلقلی) قیمه( بادمجان-سیب زمینی) کباب تابه ای کرفس دلمه(برگمو-کلم) کشک بادمجان کوکوسبزی آش جو سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی های خانگی ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-كلم-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/11/12 12:13
ساندویچ لقمه ژانبون قارچ و مرغ موجود است
2019/11/11 14:02
اکبر جوجه
2019/11/11 12:38
سلام منو نهار امروز دوشنبه ۸/۲۰ اکبر جوجه خورش تره فرنگی قليه ماهي لوبیا پلو کباب تابه ای کوکوسیب زمینی بادمجان شکمپر مسمی بادمجان سوپ آش جو جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده لبو سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر-بورانی اسفناج) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی-آبلیمو) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/11/11 12:06
سلام عزیزان🌹🌹🌹 منو نهار امروز یکشنبه ۸/۱۹ قیمه نثار قزوین کوفته تبریزی كوكو لوبيا سبز کباب تابه ای قورمه سبزی ماکارونی ارگانيك میرزاقاسمی سوپ آش رشته سبزی پلو ماهی باقالي قاتوق جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده لبو دسرکدو حلوایی سبزی خوردن انواع ترشی خانگی ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-فصل) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/11/10 19:43
سلام عزیزان🌸 منو نهار امروز شنبه ۸/۱۸ آلو اسفناج عدس پلو قیمه کباب تابه ای شامی ترش سوپ آش جو کشک بادمجان دلمه(برگمو-کلم-فلفل بادمجان) کتلت جوجه کباب زرشک پلو کوبیده گوسفندی سیرترشی شش ساله همدان سبزی خوردن انواع ترشی خانگی حلوا(شیره انگور-شکر) ماست (بورانی اسفناج-بادمجان-خیار-موسیر) سالاد (شیرازي-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/11/09 11:49
🌹سلام🌹 روزتون بخیر همراهان عزیز منو نهار امروز پنجشنبه ۸/۱۶ دیزی مخصوص ته چین مرغ و بادمجان ته چين گوشت و بادمجان کباب تابه ای ته چین مرغ کوفته تبریزي استامبولی مسمی بادمجان میرزاقاسمی سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده حلوا سبزی خوردن انواع ترشی خانگی نازخاتون ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering
2019/11/07 12:00
لقمه کوکوسبزی سمبوسه حلوا
2019/11/05 17:58
سلام🌺🌸 منو نهار امروز سه شنبه ۸/۱۴ مجبوس مرغ (غذا عربی) قیمه( بادمجان-سیب زمینی) کباب تابه ای کرفس دلمه(برگمو-کلم) کشک بادمجان کوکوسبزی لازانیا سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی های خانگی ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-كلم-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/11/05 12:12
لقمه فلافل لازانیا سالاد اندونزي سمبوسه سالاد الویه و..
2019/11/04 18:11
سلام منو نهار امروز دوشنبه ۸/۱۳ خورش بامیه قليه ماهي لوبیا پلو کباب تابه ای کوکوسیب زمینی بادمجان شکمپر مسمی بادمجان سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر-بورانی اسفناج) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی-آبلیمو) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/11/04 11:25
سلام عزیزان🌹🌹🌹 منو نهار امروز یکشنبه ۸/۱۲ قیمه نثار قزوین کوفته تبریزی كوكو لوبيا سبز کباب تابه ای قورمه سبزی ماکارونی ارگانيك میرزاقاسمی سوپ آش دوغ سبزی پلو ماهی باقالي قاتوق جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده لبو دسرکدو حلوایی سبزی خوردن انواع ترشی خانگی ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-فصل) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/11/03 12:55
سلام عزیزان🌸 منو نهار امروز شنبه ۸/۱۱ آلو اسفناج عدس پلو قیمه شامی ترش سوپ کشک بادمجان دلمه(برگمو-کلم-فلفل بادمجان) کتلت جوجه کباب زرشک پلو کوبیده گوسفندی سیرترشی شش ساله همدان سبزی خوردن انواع ترشی خانگی حلوا(شیره انگور-شکر) ماست (بورانی اسفناج-بادمجان-خیار-موسیر) سالاد (شیرازي-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/11/02 12:17
🌹سلام🌹 روزتون بخیر همراهان عزیز منو نهار امروز پنجشنبه ۸/۹ دیزی مخصوص ته چین مرغ و بادمجان ته چين گوشت و بادمجان کباب تابه ای ته چین مرغ کوفته تبریزي استامبولی مسمی بادمجان میرزاقاسمی سوپ آش جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده حلوا سبزی خوردن انواع ترشی خانگی نازخاتون ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering
2019/10/31 11:31
لقمه فلافل سالاد الویه سالاد اندونزي سمبوسه ساده لازانیا و...
2019/10/30 18:43
سلام منو نهار امروز چهارشنبه ۸/۸ باقالی پلو ماهیچه( گوساله) کباب تابه ای ماهی قزل آلا قورمه سبزی مرصع پلو کله گنجشکی بادمجان شکمپر کتلت سوپ آش جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده انواع ترشی خانگی نازخاتون سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/10/30 11:43
سلام منو نهار امروز دوشنبه ۸/۶ لوبیا پلو کوکوسیب زمینی مسمی بادمجان جوجه کباب زرشک پلو ماست (خیار-موسیر-بورانی اسفناج) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی-آبلیمو) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/10/28 11:12
سلام و عرض ادب واحترام امروز مغازه باز است
2019/10/28 08:24
🏴شهادت حضرت ختمى مرتبت حضرت محمد مصطفى (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا(ع) تسلیت باد @salman19
2019/10/27 10:28
با عرض سلام و تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی (ع) 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 به اطلاع همراهان گرامی تهیه غذا دادا می‌رساند به علت آتش سوزی پیش آمده در آشپزخانه دادا، متاسفانه تا اطلاع ثانوی کارگاه تعطیل می باشد. (از عزیزانی که سفارش داده بودند نیز پوزش می طلبیم)
2019/10/19 17:07
🌹سلام🌹 روزتون بخیر همراهان عزیز منو نهار امروز پنجشنبه ۷/۲۵ دیزی مخصوص نرگسی کباب تابه ای ته چین مرغ کوفته تبریزي استامبولی مسمی بادمجان میرزاقاسمی سوپ آش جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده حلوا سبزی خوردن انواع ترشی خانگی نازخاتون ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering
2019/10/17 11:26
سینی سبزیجات
2019/10/16 15:00
سلام منو نهار امروز چهارشنبه۷/۲۴ باقالی پلو ماهیچه( گوسفندی-گوساله) ماهی قزل آلا قورمه سبزی مرصع پلو بادمجان شکمپر کتلت سوپ آش جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده انواع ترشی خانگی نازخاتون سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/10/16 14:04
سلام🌺🌸 منو نهار امروز سه شنبه ۷/۲۳ آلباپلو قیمه( بادمجان-سیب زمینی) کباب تابه ای کرفس دلمه(برگمو-کلم) کشک بادمجان کوکوسبزی لازانیا سوپ آش گوجه کوکو بادمجان جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی های خانگی ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-كلم-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/10/15 12:17
سلام منو نهار امروز دوشنبه ۷/۲۲ خورش بامیه قليه ماهي لوبیا پلو کباب تابه ای کوکوسیب زمینی بادمجان شکمپر مسمی بادمجان آش سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر-بورانی اسفناج) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی-آبلیمو) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/10/14 12:06
سلام عزیزان🌹🌹🌹 منو نهار امروز یکشنبه ۷/۲۱ قیمه نثار قزوین کوفته تبریزی كوكو لوبيا سبز کباب تابه ای قورمه سبزی ماکارونی ارگانيك میرزاقاسمی سوپ آش رشته سبزی پلو ماهی باقالي قاتوق جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده لبو دسرکدو حلوایی سبزی خوردن انواع ترشی خانگی ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-فصل) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/10/13 12:16
سلام عزیزان🌸 منو نهار امروز شنبه ۷/۲۰ آلو اسفناج عدس پلو قیمه شامی ترش سوپ آش رشته کشک بادمجان دلمه(برگمو-کلم-فلفل بادمجان) کتلت جوجه کباب زرشک پلو کوبیده گوسفندی سیرترشی شش ساله همدان سبزی خوردن انواع ترشی خانگی حلوا(شیره انگور-شکر) ماست (بورانی اسفناج-بادمجان-خیار-موسیر) سالاد (شیرازي-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/10/12 11:50
🌹سلام🌹 روزتون بخیر همراهان عزیز منو نهار امروز پنجشنبه ۷/۱۸ دیزی مخصوص ته چین مرغ و بادمجان ته چين گوشت و بادمجان کباب تابه ای ته چین مرغ کوفته تبریزي استامبولی کرفس مسمی بادمجان میرزاقاسمی سوپ آش جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی خانگی نازخاتون ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering
2019/10/10 11:46
سلام منو نهار امروز چهارشنبه۷/۱۷ باقالی پلو ماهیچه( گوسفندی-گوساله) ماهی قزل آلا قورمه سبزی مرصع پلو واويشگا مرغ بادمجان شکمپر کتلت کله جوش سوپ آش جو جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده انواع ترشی خانگی نازخاتون سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/10/09 11:44
سلام🌺🌸 منو نهار امروز سه شنبه ۷/۱۶ مجبو قیمه( بادمجان-سیب زمینی) کباب تابه ای کرفس دلمه(برگمو-کلم) کشک بادمجان کوکوسبزی لازانیا سوپ آش جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی های خانگی ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-كلم-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/10/08 11:29
سلام منو نهار امروز دوشنبه ۷/۱۵ خورش تره فرنگی قليه ماهي لوبیا پلو کوکوسیب زمینی بادمجان شکمپر مسمی بادمجان آش سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر-بورانی اسفناج) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی-آبلیمو) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/10/07 11:59
سلام عزیزان🌹🌹🌹 منو نهار امروز یکشنبه ۷/۱۴ قیمه نثار قزوین کوفته تبریزی كوكو لوبيا سبز کباب تابه ای قورمه سبزی ماکارونی ارگانيك میرزاقاسمی سوپ آش بادمجان سبزی پلو ماهی باقالي قاتوق جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده لبو دسرکدو حلوایی سبزی خوردن انواع ترشی خانگی ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-فصل) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/10/06 11:14
سلام عزیزان🌸 منو نهار امروز شنبه ۷/۱۳ عدس پلو قیمه شامی ترش سوپ کشک بادمجان دلمه(برگمو-کلم-فلفل بادمجان) کتلت جوجه کباب زرشک پلو کوبیده گوسفندی سیرترشی شش ساله همدان سبزی خوردن انواع ترشی خانگی حلوا(شیره انگور-شکر) ماست (بورانی اسفناج-بادمجان-خیار-موسیر) سالاد (شیرازي-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/10/05 11:28
🏴 شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها تسلیت باد.
2019/10/04 07:01
🌹سلام🌹 روزتون بخیر همراهان عزیز منو نهار امروز پنجشنبه ۷/۱۱ دیزی مخصوص ته چین مرغ و بادمجان ته چين گوشت و بادمجان کباب تابه ای ته چین مرغ کوفته تبریزي استامبولی مسمی بادمجان میرزاقاسمی سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی خانگی نازخاتون ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering
2019/10/03 12:28
سلام منو نهار امروز چهارشنبه۷/۱۰ باقالی پلو ماهیچه( گوسفندی-گوساله) ماهی قزل آلا قورمه سبزی مرصع پلو واويشگا مرغ بادمجان شکمپر کتلت جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده انواع ترشی خانگی نازخاتون سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/10/02 13:19
ماهی قزل آلا پاچینی سمبوسه لقمه‌ی سنتی گوجه تخم مرغ لازانیا سالاد الویه سالاد اندونزي و
2019/10/01 13:34
سلام🌺🌸 منو نهار امروز سه شنبه ۷/۹ پلو یونانی قیمه( بادمجان-سیب زمینی) کباب تابه ای کرفس دلمه(برگمو-کلم) کشک بادمجان کوکوسبزی لازانیا سوپ آش رشته جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی های خانگی ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-كلم-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/10/01 12:05
لقمه کتلت مرغ سینی سبزیجات رژیمی سمبوسه لازانیا سالاد الویه سالاد اندونزي و
2019/09/30 16:38
سلام منو نهار امروز دوشنبه ۷/۸ خورش تره فرنگی قليه ماهي لوبیا پلو کوکوسیب زمینی بادمجان شکمپر مسمی بادمجان آش رشته جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر-بورانی اسفناج) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی-آبلیمو) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/30 11:22
سلام عزیزان🌹🌹🌹 منو نهار امروز یکشنبه ۷/٧ قیمه نثار قزوین کوفته تبریزی كوكو لوبيا سبز قورمه سبزی ماکارونی ارگانيك میرزاقاسمی سوپ سبزی پلو ماهی باقالي قاتوق جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده لبو دسرکدو حلوایی سبزی خوردن انواع ترشی خانگی ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-فصل) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/29 11:27
سلام عزیزان🌸 منو نهار امروز شنبه ۷/۶ عدس پلو قیمه شامی ترش سوپ کشک بادمجان دلمه(برگمو-کلم) خوراک کله گنجشکی کتلت جوجه کباب زرشک پلو کوبیده گوسفندی سیرترشی شش ساله همدان سبزی خوردن انواع ترشی خانگی حلوا(شیره انگور-شکر) ماست (بورانی اسفناج-بادمجان-خیار-موسیر) سالاد (شیرازي-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/28 11:46
🌹سلام🌹 روزتون بخیر همراهان عزیز منو نهار امروز پنجشنبه ۷/۴ دیزی مخصوص ته چین مرغ و بادمجان ته چين گوشت و بادمجان خورش بامیه کباب تابه ای ته چین مرغ کوفته تبریزي استامبولی مسمی بادمجان میرزاقاسمی سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی خانگی نازخاتون ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering
2019/09/26 11:11
سلام منو نهار امروز چهارشنبه۷/۳ باقالی پلو ماهیچه( گوسفندی-گوساله) ماهی قزل آلا قورمه سبزی مرصع پلو واويشگا مرغ بادمجان شکمپر کتلت سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده انواع ترشی خانگی نازخاتون سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/25 10:08
سلام🌺🌸 منو نهار امروز سه شنبه ۷/2 آلبالوپلو قیمه( بادمجان-سیب زمینی) کباب تابه ای خوراک راگو کرفس دلمه(برگمو-کلم) کشک بادمجان کوکوسبزی لازانیا سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی های خانگی ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-كلم-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/24 11:59
پیک شب آزمایشی دایر شد
2019/09/23 17:18
سلام منو امشب لقمه فلافل لازانیا سمبوسه لقمه الویه سالاد الویه سالاد اندونزي و...
2019/09/23 17:17
سلام منو نهار امروز دوشنبه ۷/۱ خورش بامیه قليه ماهي لوبیا پلو کوکوسیب زمینی بادمجان شکمپر مسمی بادمجان سوپ آش رشته جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر-بورانی اسفناج) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی-آبلیمو) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/23 11:40
سوسیس بندری با سوسیس تولید دادا سمبوسه پیتزایی سمبوسه ساده لازانیا سالاد اندونزي و...
2019/09/22 16:30
سلام عزیزان🌹🌹🌹 منو نهار امروز یکشنبه ۶/۳۱ قیمه نثار قزوین کوفته تبریزی كوكو لوبيا سبز قورمه سبزی ماکارونی ارگانيك میرزاقاسمی سوپ آش رشته سبزی پلو ماهی باقالي قاتوق جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی خانگی ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-فصل) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/22 12:47
سلام عزیزان🌸 منو نهار امروز شنبه ۶/۳۰ عدس پلو قیمه شامی ترش سوپ کشک بادمجان دلمه(برگمو) کتلت جوجه کباب زرشک پلو کوبیده گوسفندی سیرترشی شش ساله همدان سبزی خوردن انواع ترشی خانگی حلوا(شیره انگور-شکر) ماست (بورانی اسفناج-بادمجان-خیار-موسیر) سالاد (شیرازي-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/21 12:47
🌹سلام🌹 روزتون بخیر همراهان عزیز منو نهار امروز پنجشنبه ۶/۲۸ دیزی مخصوص ته چین مرغ و بادمجان ته چين گوشت و بادمجان کباب تابه ای ته چین مرغ کوفته تبریزي استامبولی مسمی بادمجان میرزاقاسمی سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی خانگی ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering
2019/09/19 11:58
پاچینی
2019/09/18 14:02
سلام منو نهار امروز چهارشنبه ۶/۲۷ باقالی پلو ماهیچه( گوسفندی-گوساله) ماهی قزل آلا قورمه سبزی بادمجان شکمپر کتلت سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده انواع ترشی خانگی سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-فصل) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی-خیار سکنجبین) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/18 12:41
کبه عربی هم موجود است
2019/09/17 14:25
توجه ساندویچ ژامبون گوشت دادا و مرغ و قارچ موجود است
2019/09/17 13:06
سلام🌺🌸 منو نهار امروز سه شنبه ۶/۲۶ مجبوس مرغ (غذا عربی) قیمه( بادمجان-سیب زمینی) کباب تابه ای آش بادمجان کرفس دلمه(برگمو-کلم) کشک بادمجان کوکوسبزی لازانیا سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی های خانگی ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-كلم-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/17 12:09
سلام منو نهار امروز دوشنبه ۶/۲۵ خورش بامیه قليه ماهي لوبیا پلو کوکوسیب زمینی بادمجان شکمپر مسمی بادمجان سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر-بورانی اسفناج) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی-آبلیمو) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/16 12:48
سلام عزیزان🌹🌹🌹 منو نهار امروز یکشنبه ۶/۲۴ قیمه نثار قزوین کوفته تبریزی كوكو لوبيا سبز قورمه سبزی ماکارونی ارگانيك میرزاقاسمی سوپ سبزی پلو ماهی باقالي قاتوق جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی خانگی ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-فصل) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/15 12:12
واويشگا مرغ سوپ لقمه دونر مرغ سمبوسه لازانیا شامي ترش سالادالویه سالاد اندونزی
2019/09/14 14:11
سلام عزیزان🌸 منو نهار امروز شنبه ۶/۲۳ عدس پلو قیمه دلمه(برگمو) کتلت جوجه کباب زرشک پلو کوبیده گوسفندی سیرترشی شش ساله همدان سبزی خوردن انواع ترشی خانگی حلوا(شیره انگور-شکر) ماست (بورانی اسفناج-بادمجان-خیار-موسیر) سالاد (شیرازي-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/14 12:04
🌹سلام🌹 روزتون بخیر همراهان عزیز منو نهار امروز پنجشنبه ۶/۲۱ کباب تابه ای ته چین مرغ کوفته تبریزي استامبولی قیمه مسمی بادمجان میرزاقاسمی جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی خانگی ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering
2019/09/12 11:54
سلام منو نهار امروز چهارشنبه ۶/۲۰ باقالی پلو ماهیچه گوسفندی ماهی قزل آلا قیمه بادمجان شکمپر کتلت جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده انواع ترشی خانگی سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-فصل) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی-خیار سکنجبین) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/11 11:42
با سلام فرا رسيدن ايام حزن و اندوه تاسوعاو عاشورای حسینی را تسلیت عرض می نماییم التماس دعا از همگی همراهان
2019/09/09 19:02
سلام عزیزان🌸 منو نهار امروز شنبه ۶/۱۶ شامي ترش عدس پلو قیمه دلمه(برگمو) کتلت جوجه کباب زرشک پلو کوبیده گوسفندی سیرترشی شش ساله همدان سبزی خوردن انواع ترشی خانگی حلوا(شیره انگور-شکر) ماست (بورانی اسفناج-بادمجان-خیار-موسیر) سالاد (شیرازي-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/07 10:58
🌹سلام🌹 روزتون بخیر همراهان عزیز منو نهار امروز پنجشنبه ۶/۱۴ ته چین مرغ و بادمجان ته چين گوشت و بادمجان ته چین مرغ کوفته تبریزي استامبولی کباب تابه ای مسمی بادمجان میرزاقاسمی جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی خانگی ماست (خیار-موسیر-بادمجان) سالاد (شیرازی-فصل-کلم) انواع شربت خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering
2019/09/05 11:59
سلام منو نهار امروز چهارشنبه ۶/۱۳ باقالی پلو ماهیچه (گوسفندی-گوساله) مرصع پلو ماهی قزل آلا قورمه سبزی بادمجان شکمپر کتلت آش رشته خورش کدوحلوایی جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده انواع ترشی خانگی سبزی خوردن ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-فصل) شربت های زعفرانی خانگی (خاکشیر-تخم شربتی-خیار سکنجبین) منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/04 11:22
رولت گوشت بادمجان
2019/09/03 15:46
سلام🌺🌸 منو نهار امروز سه شنبه ۶/۱۲ آلبالو پلو قیمه( بادمجان-سیب زمینی) کباب تابه ای رولت گوشت و بادمجان کرفس دلمه(برگمو-کلم-فلفل بادمجان) کشک بادمجان کوکوسبزی لازانیا سوپ جوجه کباب زرشک پلو کباب کوبیده سبزی خوردن انواع ترشی های خانگی ماست (خیار-موسیر) سالاد (شیرازی-كلم-فصل) انواع شربت های خانگی منو روزانه https://t.me/dadacatering 02188249924 02188287728
2019/09/03 11:51
1