ابتدایی پسرانه علوی (دبستان و پیش دبستانی شعبه مشهد)


404 Members

ارتباط با علوی مرکز (کنترل کیفی )

@SaramdAlaviprimaryschool

ارتباط با مدیریت
@Aminatarabi1981
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 11
اندازه گیری جرم کلاس سوم خانم حسن نژاد 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/13 19:20
آموزش ریال و تومان کلاس سوم خانم حسن نژاد 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/13 19:20
تدریس نشانه ب و ترکیب آ و ب کلاس اول خانم قربانی 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/13 19:20
تدریس نشانه د کلاس اول خانم قربانی 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/13 19:20
زنگ علوم کلاس اول خانم قربانی 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/13 19:20
زنگ علوم کلاس چهارم خانم یوسف زاده 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/13 19:20
بازی و ریاضی کلاس سوم خانم حسن نژاد 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/13 19:20
#خلاقیت 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/13 19:20
#رایانه آموزش فتوشاپ 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/13 19:20
#خلاقیت 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/13 19:20
تدریس نشانه د کلاس اول خانم بهار آراء 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/13 19:20
pin message
2019/11/12 18:43
جلسه عمومی 👇👇👇 دیدار معلمین پایه و زبان و معلمین فوق برنامه با اولیاء ویژه اولیاء کلاس دوم تا ششم یکشنبه ۹۸/۸/۲۶ ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد . حضور به موقع عزیزان احترام به حقوق دیگران خواهد بود . با توجه به برگزاری جلسه کلاس های کیف در مدرسه برگزار نخواهد شد . از حضور دانش آموزان در تایم جلسه در مدرسه خودداری فرمایید . سپاس از همراهی شما خوبان 🙏🙏🙏
2019/11/12 17:42
#خلاقیت_نقاشی سرکار خانم کاهانی 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/11 12:58
#خلاقیت_نقاشی سرکار خانم کاهانی 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/11 12:58
#خلاقیت_نقاشی سرکار خانم کاهانی 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/11 12:58
#خلاقیت_نقاشی سرکار خانم کاهانی 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/11 12:58
تدریس ریاضی با نمایش کلاس سوم خانم خجسته 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/11 12:47
تدریس ریاضی خلاق کلاس سوم خانم خجسته 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/11 12:46
زنگ املا کلاس دوم خانم پناهی 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/11 12:46
تدریس درس چغندر با برکت کلاس دوم خانم پناهی 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/11 12:45
تدریس مبحث ساعت بطور عملی کلاس دوم خانم پناهی 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/11 12:45
"پژوهش و دانایی" ✅ کنفرانس با موضوع "اکسید شدن آهن" کلاس پنجم خانم قنبری 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/11 12:44
✅آشنایی دانش آموزان با فُسیل کلاس پنجم خانم قنبری 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/11 12:44
آزمایش علوم کلاس چهارم خانم یوسف زاده 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/11 12:42
قصه خوانی📖 بیان روایتی از کلیله و دمنه📚 کلاس پنجم خانم قنبری 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/11 12:42
آزمایش علوم کلاس چهارم خانم یوسف زاده 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/11 12:42
آزمایشگاه علوم کلاس دوم خانم کریمی 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/11 12:41
آزمایش علوم کلاس چهارم خانم یوسف زاده
2019/11/11 12:41
تدریس شعر با کمک نمایش هدف اموزشی ،افزایش اعتماد به نفس ،یادگیری راحت تر📚 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/10 14:36
#مهارت‌های_زندگی؛ مدیریت استرس: فوتکنک‌ بازی و فوتبال کلاس پنجم واحد مشاوره 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/10 14:35
#مهارت‌های_زندگی؛ مدیریت استرس: فوتکنک‌ بازی و فوتبال کلاس پنجم واحد مشاوره 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/10 14:34
زنگ علوم کلاس چهارم خانم یوسف زاده 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/10 14:25
زنگ علوم کلاس سوم خانم حسن نژاد 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/10 14:07
زنگ علوم کلاس چهارم خانم یوسف زاده
2019/11/10 14:04
جشن عدد ۱۰۰۰ کلاس سوم خانم خجسته 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/10 14:03
جشن عدد ۱۰۰۰ کلاس سوم خانم خجسته 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/10 14:02
با سلام فردا🌺 فلوراید تراپی🌺 ویژه دانش آموزان اول تا سوم برای دانش آموزانی که رضایت نامه فلوراید را به مربی بهداشت تحویل داده اند انجام خواهد شد. لذا دانش آموزانی که هنوز رضایت نامه فلوراید تراپی را تحویل نداده اند حتما فردا رضایت نامه بهمراه داشته باشند. نکاتی در مورد فلوراید: ماده درمانی فلوراید که به صورت لاک بر روی سطح دندانها زده میشود و ساختمان دندانها را نسبت به روند پوسیدگی مقاوم میکند ساخت کشور ایران است و عامل موثری در پیشگیری از پوسیدگیهای جدید است . که طی تحقیقات به عمل آمده پزشکان بهترین نوع مصرف فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی همین آغشته کردن سطح دندان به فلوراید است که بیشترین جذب را برای دندان دارد واین مقدار دقیقا همان مقداری است که بدن به آن نیاز دارد و سمیت فلوراید ، برای مقادیر زیاد است. حال آنکه بدن برای استحکام استخوانها و برخی موارد دیگر به فلوراید نیاز دارد . والدینی ک فرزندشان به میوه درخت کاج یا همان آجیل چلغوز حساسیت دارند یا دچار ریفلاکس و یا مبتلا به آسم (بیماری آسم یا آلرژی آسمی ) هستند لطفا اطلاع دهند تا فلوراید تراپی برای فرزندشان صورت نگیرد . 🌺با تشکر واحد بهداشت دبستان🌺
2019/11/09 19:46
جشن آب کلاس اولی ها 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/09 14:58
شهادت مظلومانه یازدهمین پیشوای شیعیان جهان؛ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به پیشگاه فرزند غائبشان. امام عصر؛ حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شیعیان آن امام همام تسلیت عرض می‌کنیم. 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/05 22:25
تدریس نشانه ب توسط دانش آموز بهراد حسینی کلاس اول خانم بهار آراء 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/05 21:09
تدریس نشانه ب توسط دانش آموز بهراد حسینی کلاس اول خانم بهار آراء 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/05 21:09
#آزمایشگاه_علوم از بین بردن رنگ مواد 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/05 19:49
ساخت پاکت نامه 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/05 19:44
#خلاقیت 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/05 19:44
تلفیق خلاقیت و کاردستی 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/05 19:43
#خلاقیت 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/05 19:43
زنگ_علوم کلاس سوم خانم خجسته 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/05 19:42
تحقیق بمناسبت روز دانش آموز کلاس سوم خانم خجسته 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/05 19:42
تدریس نشانه آ همراه با نمایش کلاس اول خانم بهادریان 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/05 19:41
آموزش ریاضی همراه با عروسک گردانی کلاس اول خانم بهادریان 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/05 19:41
ریاضی_خلاق 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/05 19:39
ریاضی_خلاق 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/05 19:39
زنگ علوم کلاس سوم خانم حسن نژاد 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/05 19:39
زنگ علوم کلاس سوم خانم حسن نژاد
2019/11/05 19:39
عکس یادگاری کلاس ششم آقای مهاجر 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/04 19:35
عکس یادگاری کلاس پنجم خانم قنبری 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/04 19:35
عکس یادگاری کلاس چهارم خانم یوسف زاده 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/04 19:34
عکس یادگاری کلاس سوم خانم خجسته 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/04 19:34
عکس یادگاری کلاس سوم خانم حسن نژاد 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/04 19:33
عکس یادگاری کلاس دوم خانم پناهی 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/04 19:33
عکس یادگاری کلاس دوم خانم کریمی 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/04 19:32
عکس یادگاری کلاس اول خانم بهار آراء 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/04 19:31
عکس یادگاری کلاس اول خانم بهادریان 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/04 19:31
عکس یادگاری کلاس اول خانم قربانی 📌insta:alaviboys.mashhad 🆔 @alavimashhad1396 ☎️۳۸۳۳۰۶۹۱ -۳
2019/11/04 19:30
اردوی سرزمین عجایب به مناسبت روز دانش آموز👇👇👇👇
2019/11/04 19:28
شعر تبریک روز دانش آموز توسط مربیان زبان با تشکر فراوان از سرکار خانم رضوانی (سراینده شعر) و جناب آقای رفیعی نیا (آهنگساز)
2019/11/04 13:12
1