گنجینه پیام های آسمان عبدیل زاده


813 Members

@A55536 آیدی مدیر
{links} {LinksTitle}
{/links}
Today Views : 0
Yesterday Views : 0
One Year Views : 6
کانال های مفید در رد شبهات متسلفین نجدی و خوارج↓ 1- @sabil_arrashad 2- @ezharolhaq 3- @tawasolkhelfist 4- @rad_shobahat 5- @aljawabolkafe 6- @ayeshekermanshahi 7- @naghdmadresehnajd 8- @shakh_sheytan 9- @ahle_sonnat_jonoob جدید☆ 10- @tebyan_alieman جدید☆
2019/11/06 13:09
سوالات قرآن هفتم هشتم و نهم و پیامهای آسمانی هشتم خدمت شما ارسال شد . مدرسه امیرکبیر اهواز . دبیر طراح سوال : سجاد حویزاویان
2019/11/03 21:46
نمونه سوالات درس چهارم : پیام های آسمان هشتم 🌸🍃🌷🍁🌹🍂💐🍃🍁🌷🌹💐 ا - طبق آیه ی شریفه ی( ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم ) روز قیامت در مورد چه چیزی از انسان سوال می شود ؟ الف : عمر انسان ب : نعمت ✅ ج : نماز د : هر سه ۲ - با توجه به فرمایش امام صادق ( ع) نعمتی که انسان در مورد آن بازخواست می شود چه نعمتی است ؟ الف : نعمت حیات و زندگی ب : نعمت های بهشت ج : نعمت ولایت محمد و آل محمد ( ص ) ✅ د : نعمت سلامتی و امنیت ۳ - تمامی چیزهایی که در قران کریم برای انسان گنجانده شده است دارای چه ویژگی هایی هستند ؟ ✅ اولا" برای رستگاری انسان در دنیا و آخرت می باشند ✅ ثانیا" مورد نیاز انسان هستند . ۴ - بهره مندی و برخورداری انسان از معجزه ی جاویدان پیامبر اکرم ( ص ) برای هریک از انسان ها در سطح ...‌‌..‌‌‌‌...... و ...........آن هاست . ✅ درک - فهم ۵ - همه انسان ها می توانند به عمق علوم و معارف عمیق قرآنی دست یابند . صحیح : ⛔️ غلط ؛ ✅ ۶ -چرا پیامبر اکرم ( ص ) به عنوان اولین معلم قرآن معرفی شده است ؟ ✅ زیرا ایشان بهتر از هر انسان دیگری می داند که هر آیه ای چه زمانی و به چه علتی نازل شده است و مفهوم‌و تفسیر واقعی آن چیست . ۷ - از شیوه های اقدام پیامبر اعظم ( ص ) برای انجام رسالت عظیمی که بر عهده داشت دو مورد را بنویسید . ✅ با تمام وجود به بیان معارف الهی قرآن و آموزش مردم زمان خود می پرداخت . ✅ مردم هر سوالی داشتند از پیامبر می پرسیدند و دچار حیرت و سردرگمی نمی شدند ۸ - نتیجه پیروی مردم در یافتن پاسخ سوالات خویش از پیامبر ( ص ) چه بود ؟ الف : رهایی از حیرت و سردرگمی ✅ ب : عدم درک مفاهیم قرآن ج : آشنایی با قرآن د : الف و ج صحیح است ۹ - ویژگی برنامه ای که پیامبر اسلام ( ص ) برای هدایت مردم طراحی نمودند چه بود ؟ الف : تضمین خوشبختی انسان های هم عصر خود ب : تضمین سعادت انسان های پس از خود ج : هدایت انسان های مومن زمان پیامبر د : الف و ب صحیح است .✅ ۱۰ - عنوان برنامه ای را که پیامبر اسلام ( ص ) برای سعادت و هدایت بشر طراحی کردند ، بنویسید . ✅ تربیت معلمان ویژه برای فهم آموزش معارف عمیق قرآن ۱۱ - شایسته ترین فردبرای هدایت مردم بعدازرحلت پیامبر(ص) ........................ بود ؟ ✅ حضرت علی ( ص ) ۱۲- طبق فرمایش حضرت علی ( ع ) پیامبری چه چیزهایی را به وی آموخت ؟ ✅ آن چه از حلال ، حرام ، امر ، نهی ، اتفاقات گذشته و آینده خداوند به او آموخته بود به ایشان تعلیم دادند. ۱۳ - تنها راه سعادت و خوشبختی و راهیابی انسان به بهشت زیبای خداوند چیست ؟ در دو عبارت کوتاه پاسخ دهید . ✅ پناه بردن به قرآن و اهل بیت ( ع ) ۱۴ - نتیجه ی رها کردن یکی از امانت های ارزشمند الهی چیست ؟ ✅ سرگردانی و گمراهی ۱۵ - با توجه به فرمایش رسول اکرم ( ص ) در حدیث ثقلین ، از قرآن و اهل بیت ( ع ) با چه عنوانی مطرح شده اند ؟ ✅ امانت های ارزشمند الهی ۱۶ - کدام یک از موارد زیر به حدیث ثقلین مشهور است ؟ الف : انه لقرآن کریم فی ... ب : انما یرید الله لیذهب ... ✅ ۱۷- بنا به خواست و اراده ی خداوند متعال طبق قول پیامبر اسلام ( ص ) ، حضرت علی ( ع ) و امامان معصوم ( ع ) چگونه معرفی شده اند ؟ ✅حافظ احکام و معارف دین بعد از پیامبر ( ص ) ۱۸ - نکته مهمی که در مورد قرآن و اهل بیت در حدیث ثقلین به آن اشاره شده چیست ؟ ✅ چگونگی رفتار مردم با آن ها ۱۹ - پیامبر اسلام ( ص ) علاوه برآموزش آیات شریفه ی قرآن به حضرت علی ( ع ) چه چیز هایی را در مورد قرآن ، به ایشان آموختند ؟ ✅ تفسیر و تاویل آیات قرآنی ۲۰ - مردم بعد از رحلت پیامبر ( ص ) چگونه از آموزه های قرآن بهره مند می شدند ؟ ✅ با کمک حضرت علی ( ع ) و امامان پس از ایشان
2019/10/27 01:04
سوالاتی از متن درس چهارم پیام هشتم 1-در ایه ثم لتسالن یومیذ عن النعیم منظور از نعیم چیست؟ نعمت محمد وآل محمد 2-چرا خداوند پیامبر را اولین معلن قرارداد؟ زیرا ایشات بهترازهرانسان دیگری میداند که هر ایه از قران درچه زمانی و به چه علتی نازل شده است 3- برنامه ی پیامبربرای هدایت مردم بعد از خود چه بود؟ تربیت معلمان ویژه برای فهم واموزش معارف عمیق قران 4- چراپیامبرنکات عمیق قران رابه امام علی اموختن؟تا پس ازرحلت ایشان مردم بتوانند باکنک امام علی و امامان پس از ایشان ازاموزه های قران بهره مندگردند و بااستفاده از این اموزه ها برمشکلات غلبه کنند
2019/10/27 01:04
نمونه سوالات درس ۵پیام هشتم پیامبر اکرم دو چیز گرانبهایی را که در میان امتشان باقی گذاشتند، عبارتند از : الف) عترت و اهل بیت ـ دین اسلام ب) امام علی ـ قرآن ج) کتاب خدا ـ عترت و اهل بیت د) دین خدا ـ کتاب خدا 2 ـ آیه ی شریفه « یا ایّها الرَّسول بَلِّغ ما اُنزِلَ اِلیکَ مِن رَبّک » اشاره به کدام مطلب زیر دارد؟ الف) تعیین فرمانده سپاه اسلام ب) انتخاب رهبر بعد از خود ج) انتخاب محل دفن خویش د) تعیین راههای عبادت ۳_پیامبرخدا امت اسلامی بعد ازخودرا که می خواست آنها را برای همیشه ترک کند ، هرگز بدون جانشین رها نمی کرد . ص غ ۴_ واقعة غدیر خم را تمامی علمای مسلمان در کتاب های مهم حدیث و تاریخی خود ذکر کرده اند . ص غ ۵) پیامبر اکرم ، هرگاه گروهر را برای مأموریتی می فرستاد یکی از آنه را سرپرست قرار می داد. ص غ ۶) جانشینی حضرت علی (ع) در روز غدیر موجب نا امیدی کامل .................... و...................... شد ۷_ شایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت مردم کسی است که ....................... و .................................... باشد . ۸ چرا پیامبر در ابلاغ پیام خداوند به مردم نگران بود ؟ ۹ـ پس از ابلاغ پیام خدا از طرف پیامبر به مردم چه آیه ای نازل شد ؟ ۱۰ ـ در ماجرای غدیر انتخاب حضرت علی برای جانشینی پیامبر توسط چه کسی انجام شد؟ ۱۱ ـ با ذکر دلیل بیان کنید که پیامبر امت بعد از خود را ، بدون رهبر و امام رها نکرده است ؟ ۱۲ چه زمانی در غدیر خم دیگر نشانه ای از نگرانی در چهره ی پیامبر دیده نمی شد ؟ ۱۳ـ پیامبر اکرم در روز غدیر خم درباره امیرالمومنین چه فرمود وایشان را به چه مقامی منصوب کرد ؟ ۱۴ ـ چرا در روز غدیر خم کافران ومنافقان از نابودی اسلام ناامید شدند ؟ ۱۵ـ چرا بعد از پیامبر خدا تنها امیرالمومنان شایسته رهبری بر مسلمانان بودند ؟
2019/10/27 01:04
نمونه ی سوالات درس سوم پیام های آسمان پایه هشتم ⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛⚛ ا - آیه کریمه "لهم ما یشائون فیها ولدینا مزید"در توصیف چیست وخطاب به چه کسانی است؟ بهشت،نیکوکاران✔️ ۲ - جهنم عاقبت چه کسانی هست؟ ۳ - نعمت های بهشت نتیجه چیست؟ ۴ - مصالح ساخت کاخ های بهشتی با توجه به فرمایش پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) چیست؟ ۵ - چرا میگوییم بهشت یا جهنم را خود افراد به وجود می آورند ؟؟ ۶ - چه چیزی لذت نعمتهای بهشتی را برای بهشتیان بیشتر میکند ؟؟ ۷ - جهنمیان با حسرت و پشیمانی نسبت به فرصتهای از دست رفته در دنیا چه میگویند ؟؟ ۸ - (ای کاش در دنیا با فلان شخص دوست نمی شدیم) این سخن کدام گروه از مردم در قیامت است وچرا؟ ۹ - بهشت را توصیف کنید. ۱۰ - جهنم با چه ویزگی های معرفی شده است ؟ ۱۱ - نیکوکاران در بهشت با چه کسانی همنشین هستند؟ ۱۲ - چه چیزی شیرینی نعمت های بهشتی را بیشتر می‌کند؟ ۱۳ - جهنم نتیجه اعمال کدام دسته از انسان هاست ؟ ۱۴ - نعمت های بهشت نتیجه ی چه چیزی است؟نتیجه اعمال نیک انسان در دنیا ولطف خدا درآخرت.
2019/10/27 01:04
📚📚📚📚🔍 نکاتی مهم از درس چهار پیام هشتم طبق سخن امام صادق (ع): منظوراز نعیم« ثُم لَتُسئَلُنَّ یَومئِذٍ عَنِ النَّعیم » چیست؟ نعمت محمد(ص) و آل محمد است اولین معلم قرآن: پیامبر اکرم (ص ) زیرا : پیامبر می دانست هر آیه از قرآن در چه زمانی و کجا نازل شده و تفسیر واقعی آن چیست. تفسیر واقعی یعنی: بیان و آشکار کردن معنای ایات قران برنامه دقیق و کامل رسول خدا برای هدایت مردم پساز خود چه بود؟ تریبت شایسته ترین انسان (حضرت علی) به فرمان خدا بود با توجه به حدیث ثقلین راه رسیدن به سعادت و خوشبختی ؟ پناه بردن به قرآن و اهل بیت ( ع ) است.
2019/10/27 01:04
نمونه ی سوالات درس چهارم پیام های آسمان پایه نهم 🌷🍃🍁🌸💐🌹🍂🌸💐🍁🍂🌹 ۱ - با توجه به ویژگی های عصر حکومت امام عصر (ع ) ، عدم دست درازی به حقوق دیگران در جامعه نشانه ی چیست ؟ ✅ نشانه رشد فهم و ایمان انسان ها ۲ - برپایی حکومت عدل جهانی حضرت مهدی ( عج ) موجب تحقق آرزوهای کدام دسته از افراد زیر می شود ؟ الف : پیامبران ب : مومنان ج : امامان د : الف و ب صحیح است ✅ ۳ - چه عاملی شیعیان را در طول تاریخ در برابر سختی ها تشویق به ایستادگی و حرکت و تلاش تشویق نموده است ؟ ✅ امید به آینده ای روشن و سراسر شور و اشتیاق ۴ - آیا اعتقاد به ظهور منجی تنها به شیعیان اختصاص دارد ؟ چرا ؟ ✅ ( صفحه ۴۶ کتاب پاراگراف دوم از آخر ) ۵ - با توجه به اهمیت اعتقاد به قیام و ظهور منجی و تاثیر آن در زندگی چه باید کرد ؟ ✅ داشتن شناختی درست و دقیق تر از آن ۶ - با توجه به فرمایش پیامبر اکرم ( ص ) امام مهدی (عج ) چه زمانی قیام می کنند ؟ ✅ روزگاری که‌مردم دچار اختلاف و تزلزل می شوند . ۷ - امام مهدی ( عج ) زمین را همچنان که از .....‌....... پرشده است از ............... آکنده می سازد . ✅ جور و ستم ✅ عدل و داد ۸ - با توجه به آیات قرآنی دلایل طولانی بودن عمر حضرت مهدی ( عج ) را در دو جمله بنویسید . ✅ ( صفحه ۴۷ کتاب ۴ سطر اول به اختصار ) ۹ - امام حسن ( ع ) در باره طولانی بودن غیبت و ظهور حضرت مهدی ( عج ) چه فرموده اند ؟ ✅ صفحه ۴۷ کتاب وسط صفحه نوشته ی سبز رنگ ) ۱۰ - هدف انسان های شیاد از ادعاهای دروغین خود در خصوص تعیین زمان ظهور منجی موعود ( عج ) چیست ؟ الف : فریب مردم ب : سوء استفاده از مردم ج : رواج دروغگویی د : الف و ب صحیح است . ✅ صدرا همراه: ۱۱ - دعوت نمرود به یکتا پرستی توسط حضرت ابراهیم به کدامیک از ویژگی های پیامبران ارتباط دارد؟ الف( تسلیم در برابر امر خداوند ب( استقامت و پایداری در راه خدا  ج( پیروی نکردن از عقاید باطل د( دوری از هرگونه گناه و زشتی  ۱۲ - کدام پیامبر الهی مردم زمان خود را مدت نهصدو پنجاه سال، به یکتاپرستی دعوت کرد؟ الف( حضرت ایوب ب( حضرت موسی ج( حضرت نوح د( حضرت ابراهیم  ۱۳ - صحیح یا غلط : الف : عقاید خرافی و باطل منحصر به زمان پیامبران بوده است. ص : ⛔️ غ : ✅ ۱۴ - دین الهی توسط پیام آوران به انسانها ابلاغ شده است . ص : ✅ غ : ⛔️ ۱۵ - از نظر پیامبران ............... کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی است . ✅ صبر کوتاه پاسخ : ۱۶ - من کیستم؟ .......................... : » . خداوند من را الگوی انسان ها در تمامی زمان ها معرفی کرده است « ۱۷ - تنها دلیل بت پرستی مردم در زمان پیامبر اکرم ) ص ( چه بود؟ به سوالات زیر پاسخ کامل دهید : ۱۸ - نمونه ای از تسلیم در برابر امر خدا را بنویسید . ✅ حضرت ابراهیم ( ع ) ۱۹ ـ پیامبران چگونه با عقاید باطل زمان خود مبارزه می کردند؟ ۲۰ ـ نتیجه مراجعه به کف بین، رمال و فال گیر در زندگی انسان چیست؟
2019/10/20 21:33
یک نکته کلیدی در مورد درس ۳ پیام نهم ( ویژگی‌های پیامبران )📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢🔔🔔🔔🔔 در واقع بین ویژگی‌های پیامبران تفکیک خاصی نیست ‌ و نمونه‌های ذکر شده در کتاب از زندگی پیامبران برای " ذکر مثال و مصداق " است و نه تفکیک و شاخه‌بندی ویژگی‌ها و مصادیق. برای مثال این 👇 نمونه سوال مشکل محتوایی دارد.❌❌❌❌ " ❌ صبر ایوب در برابر مشکلات از مصادیق( مربوط به ) کدام ویژگی پیامبران است ؟ ❌ 📢📢📢📢 لطفا این پیام را 👆 به گروه‌های مربوطه ارسال بفرمایید
2019/10/20 21:33
آزمون چهار گزینه درس ۱ پیام نهم از کتاب کار و گنجینه آزمون پیام آسمان نهم @abdilzadeh @A55536
2019/10/20 21:33
سلام نمونه یک درس و معرفی کتاب کار و گنجینه آزمون پیام های آسمان نهم جهت تهیه کتاب با شماره ۰۹۱۴۳۸۸۳۲۳۰ تماس بگیرید یا به آیدی زیر مراجعه کنید @A55536
2019/10/20 21:20
کتاب کار و گنجینه آزمون پیام هشتم و نهم شامل: 📙ورودیه برای شروع درس 📙نکات طلایی دروس 📙انواع سوالات امتحانی چهار گزینه ای صحیح غلط تکمیل کردنی جورکردنی کوتاه پاسخ تشریحی مفهومی برای هر درس 📙آزمون ماهانه 📙فعالیت های مکمل 📙آزمون پایانی برای نوبت اول و دوم ارسال رایگان کتاب ها برای تعداد بیشتر دارای مجوز از دفتر انتشارات و تکنولوڗی آموزشی وزارت آموزش و پرورش 👌👌💧👌@abdilzadh
2019/10/20 21:20
گزیده ای از کتاب کار و گنجینه آزمون گنجینه پیام های آسمان نهم جهت آشنایی همکاران محترم @abdilzadeh @55536 آیدی جهت تماس
2019/10/20 21:20
سلام 🌺نمونه یک درس از کتاب کمک آموزشی (کتاب کار و گنجینه آزمون پیام های آسمان هشتم) جهت آشنایی و استفاده همکاران محترم معرفی می شود. با کانال گنجینه پیام های آسمان همراه شوید @abdilzadeh 🍂
2019/10/20 21:20
قرآن هشتم درس اول مهر 98
2019/10/20 16:58
قرآن هفتم درس اول جلسه ی 1و2
2019/10/20 16:58
زیارت اربعین در زمان ابو ریحان بیرونی
2019/10/18 21:58
طرح درس ملی
2019/10/06 18:41
سلام نمونه یک درس و معرفی کتاب کار و گنجینه آزمون پیام های آسمان نهم جهت تهیه کتاب با شماره ۰۹۱۴۳۸۸۳۲۳۰ تماس بگیرید یا به آیدی زیر مراجعه کنید @A55536
2019/10/03 21:29
کتاب کار و گنجینه آزمون پیام هشتم و نهم شامل: 📙ورودیه برای شروع درس 📙نکات طلایی دروس 📙انواع سوالات امتحانی چهار گزینه ای صحیح غلط تکمیل کردنی جورکردنی کوتاه پاسخ تشریحی مفهومی برای هر درس 📙آزمون ماهانه 📙فعالیت های مکمل 📙آزمون پایانی برای نوبت اول و دوم ارسال رایگان کتاب ها برای تعداد بیشتر دارای مجوز از دفتر انتشارات و تکنولوڗی آموزشی وزارت آموزش و پرورش 👌👌💧👌@abdilzadh
2019/10/03 21:29
سلام 🌺نمونه یک درس از کتاب کمک آموزشی (کتاب کار و گنجینه آزمون پیام های آسمان هشتم) جهت آشنایی و استفاده همکاران محترم معرفی می شود. با کانال گنجینه پیام های آسمان همراه شوید @abdilzadeh 🍂
2019/10/03 21:29
گزیده ای از کتاب کار و گنجینه آزمون گنجینه پیام های آسمان نهم جهت آشنایی همکاران محترم @abdilzadeh @55536 آیدی جهت تماس
2019/10/03 21:29
مکالمة بسيطة تناسب الطلاب في المدرسة 👌👌
2019/10/03 21:28
راهنمای معلم عربی نهم 🌺
2019/10/03 21:28
👆👆👆👆👆👆 کتاب گویای عربی هشتم کلیه دروس فایل زیپ
2019/10/03 21:28
👆👆👆👆👆👆 کتاب گویای عربی نهم کلیه دروس فایل زیپ
2019/10/03 21:28
فرم_خام طرح_درس روزانه بر اساس برنامه ملی🍃🌺
2019/10/03 21:28
خود آموز عربی هشتم
2019/10/03 21:28
#سؤالات تستی قرآن هشتم بصورتword درس بە درس👆👆👆
2019/10/03 21:28
کتاب گویا عربی هشتم 🌺
2019/10/03 21:28
کتاب گویا عربی هفتم‌🌺
2019/10/03 21:28
فایل صوتی عربی هشتم
2019/10/03 21:28
⬅️آموزش کامل تجوید قرآن ⬅️مناسب برای تمامی پایه ها ⬅️بصورت پاورپوینت
2019/10/03 21:28
📖 کتاب درسی #پیام ، پایه #نهم دوره اول متوسطه چاپ ۱۳۹۸ @pishvaarabimaaref 👈
2019/10/03 21:28
📖 کتاب درسی #پیام ، پایه #هشتم دوره اول متوسطه چاپ ۱۳۹۸ @pishvaarabimaaref 👈
2019/10/03 21:28
سلام نمونه یک درس و معرفی کتاب کار و گنجینه آزمون پیام های آسمان نهم جهت تهیه کتاب با شماره ۰۹۱۴۳۸۸۳۲۳۰ تماس بگیرید یا به آیدی زیر مراجعه کنید @A55536
2019/09/25 18:30
گزیده ای از کتاب کار و گنجینه آزمون گنجینه پیام های آسمان نهم جهت آشنایی همکاران محترم @abdilzadeh @55536 آیدی جهت تماس
2019/09/25 18:30
کتاب کار و گنجینه آزمون پیام هشتم و نهم شامل: 📙ورودیه برای شروع درس 📙نکات طلایی دروس 📙انواع سوالات امتحانی چهار گزینه ای صحیح غلط تکمیل کردنی جورکردنی کوتاه پاسخ تشریحی مفهومی برای هر درس 📙آزمون ماهانه 📙فعالیت های مکمل 📙آزمون پایانی برای نوبت اول و دوم ارسال رایگان کتاب ها برای تعداد بیشتر دارای مجوز از دفتر انتشارات و تکنولوڗی آموزشی وزارت آموزش و پرورش 👌👌💧👌@abdilzadh
2019/09/25 18:30
سلام 🌺نمونه یک درس از کتاب کمک آموزشی (کتاب کار و گنجینه آزمون پیام های آسمان هشتم) جهت آشنایی و استفاده همکاران محترم معرفی می شود. با کانال گنجینه پیام های آسمان همراه شوید @abdilzadeh 🍂
2019/09/25 18:30
Tasnife Malaka
Shajarian
🎼 تصنیف "ملکا" 💠ملکا ذکر تو گویم،که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که توام راه نمایی درس اول پیام نهم
2019/09/19 11:45
سلام 🌺نمونه یک درس از کتاب کمک آموزشی (کتاب کار و گنجینه آزمون پیام های آسمان هشتم) جهت آشنایی و استفاده همکاران محترم معرفی می شود. با کانال گنجینه پیام های آسمان همراه شوید @abdilzadeh 🍂
2019/09/17 00:38
سلام نمونه یک درس و معرفی کتاب کار و گنجینه آزمون پیام های آسمان نهم جهت تهیه کتاب با شماره ۰۹۱۴۳۸۸۳۲۳۰ تماس بگیرید یا به آیدی زیر مراجعه کنید @A55536
2019/09/17 00:37
گزیده ای از کتاب کار و گنجینه آزمون گنجینه پیام های آسمان نهم جهت آشنایی همکاران محترم @abdilzadeh @55536 آیدی جهت تماس
2019/09/17 00:37
کتاب کار و گنجینه آزمون پیام هشتم و نهم شامل: 📙ورودیه برای شروع درس 📙نکات طلایی دروس 📙انواع سوالات امتحانی چهار گزینه ای صحیح غلط تکمیل کردنی جورکردنی کوتاه پاسخ تشریحی مفهومی برای هر درس 📙آزمون ماهانه 📙فعالیت های مکمل 📙آزمون پایانی برای نوبت اول و دوم ارسال رایگان کتاب ها برای تعداد بیشتر دارای مجوز از دفتر انتشارات و تکنولوڗی آموزشی وزارت آموزش و پرورش 👌👌💧👌@abdilzadh
2019/09/17 00:37
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸 👌#نکته_ها_ظریف_آموزشی 👌 معلم باید دو هنر داشته باشد: 1⃣ذهن دانش آموزان را گرسنه کند 2⃣مطالب پیچیده را ساده کند راجرز
2019/08/20 13:19
جمع بندی سوالات نهایی درس قرآن و پیام های آسمان پایه نهم استان ها خرداد ۹۸
2019/08/18 17:45
✅آیا در قرآن به پوشش مو اشاره شده است ؟ قرآن در مورد پوشش زنان دو اصطلاح به کار برده یکی خمار در سوره نور به معنی مقنعه و روسری دیگری جلباب به معنی چادر در سوره احزاب برخى ادّعا مى کنند: حجاب به معناى مقابله با برهنگى است و قابل قبول است ولى در هیچ جاى قرآن از پوشش مو سخن به میان نیامده است! نادرستى این سخن آشکار است؛ زیرا علاوه بر شأن نزول آیه، زنان مسلمان، حتى پیش از نزول این آیه، موهاى خود را مى پوشاندند و تنها مشکل آنان آشکار بودن گردن و گوش ها بود و در این آیه ؛احزاب ۳۳، آیه ۵۹ ، از روسرى سخن به میان آمده است، باید پرسید: آیا روسرى جز آنچه بر سر مى افکنند و موها را بدان مى پوشاند، معنایى دارد؟ افزون بر این، حکم میزان پوشش در روایات متعدّد وارد شده است و علّت تأکید بر پوشش مو در موضوع حجاب بانوان، به فلسفه حجاب برمى گردد. مهم ترین فلسفه پوشش زن در ارتباط با دیگران، مسئله زیبایى و جذّابیت اوست و معمولاً موى دختران و زنان، جذّاب و دلرباست. در احادیث گفته شده که یکى از دو زیبایى، مو است ؛محسن فیض کاشانى، تفسیر صافى، ج ۳، ص ۴۳۰و ۴۳۱. در روایتى از رسول اکرم صلى الله علیه و آله وارد شده است که به هنگام خواستگارى، مرد مى تواند از زن درباره موهایش بپرسد که یکى از دو زیبایى مهم زن است. قال رسول اللّه صلى الله علیه و آله: «اذا أراد احدکم ان یتزوج المرأة فلیسأل عن شعرها کما یسأل عن وجهها فإن الشعر احد الجمالین» ؛بحارالانوار، ج۱۰۰، ص۲۳۸، ح۳۶. یکى از نشانه هاى اهمیت مو براى زنان این است که شرکت هاى تبلیغى از این زیبایى نهایت بهره را برده، و کالاى خود را در کنار زنان سر برهنه تبلیغ مى کنند. در پایان گفتنى است؛ درباره حدود پوشش، نسبت به زنان پیر و از کار افتاده؛ سیدعلى کمالى، قرآن و مقام زن، ص ۱۰۷؛ به نقل از: محدث نورى، المستدرک الوسائل، ج ۲، ص۵۵۹ و یا زنان روستایى که اهل آرایش نیستند، تخفیف داده شده و استثنائاتى وارد گردیده است؛ نور ۲۴، آیه ۶۰.
2019/07/09 23:08
امشب که گلی نجمه به بر آورده🌹 بر سینه‌ی عرشیان شرر آورده🌹 گویند به گوش هم🌹 در افلاک و زمین🌹 حق، حضرت زهرای دگر آورده🌹 ولادت حضرت معصومه (س) مبارک باد🌹🎉🌹
2019/07/03 22:20
ز غربتش چه‌بگویم که‌سینه‌ها‌خون است برای‌ صادق زهرا مدینه محزون است 🔴 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام 💠 مَن عَيَّرَ مُؤمِناً بِذَنبٍ لَم يَمُت حَتّى يَركَبَهُ ✍ هر كس #مؤمنى را به گناهى سرزنش كند، نمی‌میرد تا اینکه خودش آن گناه را مرتكب شود. 📙 الکافى، ج ۲، ص ۳۵۶
2019/06/29 00:10
با سپاس از آقای خالدیان به خاطر ارسال سوالات خود
2019/06/09 19:19
1